دفتر فروش مرکزی : آستانه اشرفیه. جنب مسجد جامع

     تلفن  : 01342136310

 

آدرس کارخانه : آستانه اشرفیه، شهرک صنعتی نقره ده

     تلفن   : 01342850511

     فکس : 01342850510

     تلگرام :        zargil

     اینستاگرام : Zargilast