فندق نمکی

 • نام محصول :             فندق نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               80 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم  
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :    

fandogh12 

  

فندق خام

 • نام محصول :             فندق خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم  
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :              

P12

  

فندق خام شکسته

 • نام محصول :             فندق خام شکسته
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم  
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :              

fandogh

         

مغز فندق نمکی

 • نام محصول :             مغز فندق نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               80 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم  
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :              

maghz fandogh bodadeh

  

مغز فندق خام

 • نام محصول :             مغز فندق خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم  
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :              

maghz fandogh kham

                      

خلال فندق

 • نام محصول :             خلال فندق
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               50 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم  
 • تعداد در کارتن :          48 عدد(12×4)
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :              

 3