مغز بادام زمینی نمکی

 • نام محصول :             بادام زمینی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               35 گرم
 • نوع بسته بندی :        سلفون متالایز سه لایه
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :            6 ماه
 • توضیحات :    

peanut7

 

مغز بادام زمینی خام (پوست کنده)

 • نام محصول :             مغز بادام زمینی خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :

maghz badam zamini kham

 

مغز بادام زمینی نمکی(پوست قرمز)

 • نام محصول :             مغز بادام زمینی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :

maghz badam ghermez

 

مغز بادام زمینی خام(پوست قرمز)

 • نام محصول :             مغز بادام زمینی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :

maghz badam kham ghermez

 

بادام زمینی نمکی(با پوست سخت)

 • نام محصول :             بادام زمینی نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :

 

P1010716

 

بادام زمینی خام(با پوست سخت)

 • نام محصول :             بادام زمینی خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :

badam zamini kham 

 

خلال بادام زمینی

 • نام محصول :             خلال بادام زمینی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               50 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          48 عدد(12×4)
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :

khalal badam zamini