مغز بادام درختی نمکی

 • نام محصول :             مغز بادام نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               40 گرم
 • نوع بسته بندی :        سلفون متالایز سه لایه
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :             6 ماه
 • توضیحات :              

 

almond7

 

مغز بادام درختی خام

 • نام محصول :             مغز بادام خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :

badam kham

 

بادام درختی نمکی(پوست کاغذی)

 • نام محصول :             بادام نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :

 

P1010759

 

بادام درختی خام(پوست کاغذی)

 • نام محصول :             بادام خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :

 

badam

 

خلال بادام درختی

 • نام محصول :             خلال بادام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :               50 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          48 عدد (12×4)
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :

 

khalal badam derakhti