برنج

 • نام محصول :            برنج
 • نام تجاری :              زرگیل
 • وزن بسته :             1 کیلو گرم
 • نوع بسته بندی :      پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :        10 عدد
 • تاریخ مصرف :           24 ماه
 • توضیحات :

 1kiiilo1

           

برنج

 • نام محصول :            برنج
 • نام تجاری :              زرگیل
 • وزن بسته :             2 کیلو گرم
 • نوع بسته بندی :      پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :        5 عدد
 • تاریخ مصرف :           24 ماه
 • توضیحات :    

 2-kilo2

                   

برنج

 • نام محصول :           برنج
 • نام تجاری :             زرگیل
 • وزن بسته :             5 کیلو گرم
 • نوع بسته بندی :      پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :        2 عدد
 • تاریخ مصرف :           24 ماه
 • توضیحات :

 5kiloi5