پورسانت زرگیل

 

شرکت زرین گیل آستان برای تسهیل در امر خرید و فروش به تمامی کسانی که محصولات این شرکت را بصورت نقد، بفروش رسانند درصدی از فروش را نقدا به عنوان هدیه پرداخت می نماید.