عکاسی کودکان

شرکت زرین گیل آستان هر ماهه به تعدادی از کودکان عزیز که برای ماعکسهایی در زمینه محصولات کشاورزی و غذایی ارسال نمایند،جوایز ارزنده ای به قید قرعه اهدا می نماید و همچنین عکس های ارسالی در سایت رسمی شرکت نمایش داده می شود.

موضوع عکاسی اسفند ماه : سین مثل سنجد